Regering vil have mere frivillighed i Danmark – BIEN samligner med USA

marianne_jelved fotograf Nicolas Tobias FølsgaardDanmark har fået nyt frivillighedscharter- Det nye charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige er offentliggjort. Det bygger på tillid, gensidighed og et stærkt ønske om at samarbejde lyder det fra Kulturministeriet.

Danmarks nye charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige indeholder visioner og principper for samspillet anno 2013 og i de kommende år. Det nye frivillighedscharter har fokus på tillid mellem sektorerne, gensidighed og samarbejde. Chartret skal danne grobund for nye og blomstrende samspil mellem den frivillige verden og det offentlige lokalt rundt om i Danmark.

På Kulturministeriets hjemmeside lyder det – “Det har været vigtigt at sikre, at chartret afspejler den brede og mangfoldige frivillige verden, som vi kender den i Danmark. Det er en bredt sammensat arbejdsgruppe, bestående af ministre, en række frivillige foreninger og organisationer, råd, faglige organisationer, udvalgte borgmestre, KL og Danske Regioner, der står bag chartret.”

Kulturminister Marianne Jelved siger: ”Det nye frivillighedscharter afspejler den mangfoldighed af frivillighed, det danske samfund indeholder – også inden for kulturen, idrætten og folkeoplysningen. Med det nye charter får frivillige, der har fælles interesser og fælles værdier, mulighed for at tage ansvar og deltage aktivt i udviklingen af vores samfund. De frivilliges indsats drives af lyst og engagement og sker bedst på egne præmisser. Også når indsatsen sker i samspil med det offentlige. Netop det skal det fornyede frivillighedscharter understøtte.”

”Det frivillige foreningsliv i Danmark har været med til at udforme vores samfund og er fundamentet for demokratiet. De frivillige i Danmark skal have frie udfoldelsesmuligheder, så de kan bruge vores frihedstraditioner til at slå sig sammen for at tage ansvar for de værdier vi er fælles om – også når samfundet ændrer sig og stiller nye krav,” siger kulturminister Marianne Jelved endvidere.

Det nuværende charter blev udarbejdet i 2001 og indeholder en række grundlæggende værdier og principper for samspillet mellem den frivillige verden og den offentlige sektor. Processen med at forny charteret er opdelt i tre faser: En brainstormingsfase med bl.a. folkehøring, en udviklingsfase med bl.a. en camp for udvalgte interessenter, hvor det nye charter bliver formuleret og en implementeringsfase med bl.a. regionale dialogmøder.

Hvor mange timer bruger danskerne i gennemsnit på frivilligt arbejde sammenlignet med amerikanerne?

De frivillige i Danmark bruger i gennemsnit 17 timer om måneden på deres frivillige arbejde eller 204 timer per år sammenlignet med 10 timer om måneden eller 123 timer år i USA.

43% af befolkningen i Danmark over 16 år har ifølge Socialministeriets “Årsrapport 2010” været engageret i frivilligt arbejde i løbet af 2010 – sammenlignet med 26.8% af amerikanerne i 2011.

Fotograf Nicolas Tobias Følsgaard

Frivilige DK     Frivilige US   frivilige chapter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *