Kronprinsessen til Jordan for at sætte fokus på krigen i Syrien

IMary Steen Brogaard en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet informeres det, at Kronprinsessen og udviklingsminister Christian Friis Bach i dag rejser til Jordan for at sætte fokus på krigen i Syrien og de millioner af flygtninge, der strømmer ind over grænsen til nabolandene.

”Konflikten har udviklet sig til den største humanitære katastrofe i vor tid, og behovet for international nødhjælp vokser i takt med de massive flygtningestrømme. Danmark har allerede bidraget med 336 millioner kroner i humanitær bistand. Krisen i Syrien har været med til at tømme vores nødhjælpskasse, men vi bliver nødt til finde flere penge, så vi kan følge med efterspørgslen på blandt andet tæpper, vand, mad og hjælpe de tusindvis af børn i flygtningelejrene,” siger udviklingsminister Christian Friis Bach.

Besøget i Jordan består af et feltbesøg i en flygtningelejr, hvor kronprinsessen og udviklingsminister Christian Friis Bach får mulighed for at tale med syriske flygtninge og danne sig et førstehåndsindtryk af situationen, nødhjælpsindsatsen og nye behov for humanitær bistand.  

Kronprinsessen er protektor for Dansk Flygtningehjælp, der står for uddeling af basal nødhjælp i flygtningelejre til krigens ofre, både i nabolandene, men også inde i Syrien. Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors er nogle af de få nødhjælpsorganisationer, der har det syriske regimes tilladelse til at operere i landet og spiller derfor en central rolle i det internationale samfunds humanitære indsats.

Mere end seks millioner mennesker er sendt på flugt på grund af den syriske borgerkrig, heraf to millioner til nabolande som Jordan og Libanon og det nordlige Afrika. Fire millioner flygtninge befinder sig inde i Syrien. Situationen er især kaotisk i den vestlige del af landet i og omkring byerne Aleppo og Homs. Her er befolkningen indespærret mellem de kæmpende styrker, og det er meget vanskeligt for de internationale nødhjælpsorganisationer at få hjælpen frem. 

Som en del af udviklingsministerens og kronprinsessens program i Jordan indgår også besøg til projekter, der ikke har direkte relation til krigen. Her er tale om dansk støttede initiativer under Det Arabiske Initiativ, der sætter fokus på kvinders rettigheder – blandt andet forebyggelse af vold.

Ligestilling og kvinders rettigheder er ligeledes et prioritetsområder for dansk udviklingsbistand. Kronprinsessen og udviklingsminister Christian Friis Bach har tidligere besøgt Mozambique for at sætte fokus på området

FOTO: STEEN BROGAARD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *