Forsvinder -sen efternavnet?

sen efternavnSiden 2013 har mindre end halvdelen af befolkningen i Danmark et efternavn, der ender på SEN. Tyve år tidligere i 1993 havde næsten 62% af befolkningen et efternavn som endte med SEN. I landets kommuner er der store forskelle på, hvor mange der har et SEN-efternavn. Læsø Kommune har den højeste andel med 64 pct. efterfulgt af Brønderslev og Lolland Kommuner. Ishøj Kommune har den laveste andel med 29 pct. De laveste andele findes derudover i København og Frederiksberg Kommuner samt kommunerne langs Øresund nord for København og flere vestegnskommuner. At vestegnskommunerne har en lav andel skal ses i sammenhæng med, at de har en stor andel indvandrere og efterkommere, der for en stor dels vedkommende ikke har et efternavn, der ender på SEN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *