Folketinget åbner

Folketingssalen.0022f.Fotograf_Henrik Sorensen

Tirsdag den 1. oktober begynder det nye folketingsår. Dagen starter kl. 10.00 med gudstjeneste for folketingsmedlemmerne i Christiansborg Slotskirke. Dronningen og andre medlemmer af kongehuset ankommer kl. 11.45 til Christiansborg og modtages af Folketingets formand, Mogens Lykketoft, for enden af den røde løber på Folketingets store trappe i Rigsdagsgården.

Bertel Haarder er veteranen

Præcis kl. 12 begynder folketingsårets første møde, og det ledes af det medlem, som har siddet længst tid i Folketinget. I år er det Bertel Haarder (V), som har været medlem af Folketinget i over 33 år.

1. punkt på dagsordenen er valg af formand. Som regel er denne begivenhed en stille affære, hvor et enigt Folketing indstiller den samme person. Ud over formanden vælger Folketinget også 4 næstformænd fra de største partier. Tilsammen udgør Folketingets Formand og næstformændene Folketingets Præsidium.

Åbningstalen: Hvordan synes regeringen, det går i Danmark

Når formanden er valgt, får statsminister Helle Thorning-Schmidt ordet og holder sin åbningstale. I åbningstalen gør regeringslederen status over Rigets og omverdenens tilstand.
Åbningstalen har hjemmel i Grundlovens §38, stk. 1, der fastslår, at statsministeren skal afgive en redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger – populært kaldes denne mundtlige redegørelse for statsministerens åbningstale. Men talen indeholder også en gennemgang af de lovforslag, som regeringen vil fremsætte i den nye folketingssamling.

Åbningsdebat torsdag den 3. oktober kl. 10:00

Der er ikke debat om statsministerens åbningstale på selve åbningsdagen. Det sker først torsdag den 3. oktober kl. 10:00.

Kilde: Pressemedelelse til BIEN fra Folketinget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *