Flere og Flere Danskere Melder sig ud af Folkekirken

Cruxified dane

Efter Kulturminister Marianne Jelveds beslutning om at nedlægge 6 kirker i København igår, har BIEN gravet i den danske Folkekirkes statistiker. I henhold til Danmarks Statistik var 79 pct. af befolkningen medlem af folkekirken den 1. januar 2013.

I 2012 meldte 21,118 personer sig ud af folkekirken, hvilket er en stigning på 55% sammenlignet med 2011. Sammenligner man med 2007 er tallet af udmeldelser 250% større.

Kan der måske være flere kirke lukninger på vej i de kommende år?

Ser man på de enkelte sogne, så er der meget store forskelle. Den laveste medlemsprocent findes i Tingbjerg Sogn i Københavns Kommune. Her er kun 17 pct. medlem af folkekirken. Derefter følger Gellerup Sogn med 25 pct. og Vollsmose Sogn med 31 pct. Det hænger sammen med, at disse sogne har en høj andel indvandrere og efterkommere.

Væggerskilde Sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune har den højeste andel folkekirke-medlemmer. Her er 99 pct. af befolkningen medlem af folkekirken.

Kilde: Danmarks Statistik

One comment on “Flere og Flere Danskere Melder sig ud af Folkekirken

 1. Erik Bach says:

  En af de udmeldte.

  Jeg er en af de 21,118 personer, der I 2012 opsagde mit medlemskab af Den Danske Folkekirke. Det skete efter 66 års medlemskab.

  Et interessante spørgsmål i forbindelse med de mange udmeldinger er:
  Hvorfor har så mange udmeldt sig:
  Jeg tror, at de, der har meldt sig ud, kan opdeles i to grupper:
  1. De, for hvem kristenkommen ikke betyder noget
  2. De, for hvem kristendom betyder meget.
  Jeg hører klart til den sidste gruppe.
  Jeg tror, det er forkert, når nogle tager de mange udmeldinger som tegn på tilbagegang for kristendommen i Danmark.
  Jeg har i mange år været utilfreds med Den Danske Folkekirke.
  Det, der for mig fik bægeret til at flyde over var, at landets biskopper efterkom en ordre fra kirkeministeren om at omskrive ægteskabsritualet, så det også kunne tilgodese homoseksuelle.

  Erik Bach
  6500 Falcon Way 19 H.
  32920 Cape Canaveral
  USA
  Tlf. USA: 1-321-6132333
  Skype adr.: Erik.bach1
  e-mail: ebb@post5.tele.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *