Dronningens UR

! DRONNINGENS UR Queens Watch 12 03 2014 FOTO HASSE FERROLD 6 scaled

H.M.Dronningen overrakte den 12 marts “H.M.Dronningens ur” til Garder Ragnar Ingemann Buus ved Den Kongelige Livgarden.Det foregik ved en ceremoni på Livgardens Eksercerplads foran Rosenborg Slot.

Dronningens ur er en hædersbevisning der tildeles værnepligtige fra Den Kongelige Livgarde, ved afslutningen af tjenestetiden. Den pågældende garder er på demokratisk vis udpeget af de foresatte og kammeraterne i fællesskab, idet der lægges vægt såvel på god soldatertjeneste som på udvist kammeratskab. Foto: Hasse Ferrold

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *