Dansk eksport forventer fremgang i USA

USA DK import eksport

Dansk basisvareeksport steg i 2013 med 2,4 pct. Frem til oktober 2013 var der lagt op til en noget højere vækst, men væksten skuffede i fjerde kvartal. Det vurderes, at vækstafmatningen i fjerde kvartal er midlertidig, og for hele 2014 skønnes basisvareeksporten at ville øges med 5,4 pct. Denne vækst forventes at fortsætte i 2015 med knap 6 pct. Væksten forventes drevet især af de store nordeuropæiske markeder, USA og Kina. Det siger Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen siger: “Jeg glæder mig over, at det igen går fremad for dansk eksport, som holder hånden under hver fjerde danske arbejdsplads og yder et afgørende bidrag til, at vi kan opretholde et solidarisk og velfungerende velfærdssamfund.” 

“Efter et par triste år med lavvækst lader kurven til at knække, så vi i år og næste år vil opleve en vækst i vareeksporten på 5½ til 6 procent pr. år. Det svarer til 35 mia. kr. i nye eksportindtægter pr. år. Eksportvæksten forventes især drevet af udviklingen i Tyskland, Storbritannien, USA og Kina. Jeg skal de kommende måneder besøge flere af disse lande for yderligere at styrke vores kommercielle relationer til gavn for eksport, samhandel og tiltrækning af nye investeringer til Danmark.”

“Samlet er der grund til at være optimistisk på eksportens vegne. Jeg glæder mig til at yde maksimal støtte til, at danske virksomheder får del i disse mere positive udsigter.”

– På grund af fremgangen i USA og Europa er der dog samlet grund til at være optimistisk på eksportens vegne. De ledende indikatorer peger opad og det vurderes, at den økonomiske genopretning efter finanskrisen vil fortsætte. Hermed styrkes forbrugernes og erhvervslivets tillid, hvilket forventes at stimulere forbrug og investeringer. Dette giver gode muligheder for danske eksportvirksomheder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *