Er han Danmarks Jim Wales (Wikipedia) eller Craig A.Newmark (Craigslist)?

                       

Er han Danmarks Jim Wales (Wikipedia) eller Craig A.Newmark (Craigslist)? Er han en af de ide-mænd som skaber noget og derefter giver det til fri og gratis benyttelse af alle som har lyst? I efteråret 2006, tog Jesper Løvendahl initiativ til den første DABGO (Danes Abroad Business Group Online) netværksgruppe i New York. Senere i Januar 2007 sluttede Dan Trampedach sig til som medstifter, og netværket blev udvidet til et globalt initiativ. Målet var (og er) at bygge et globalt forretnings-/erhvervsnetværk – drevet af medlemmer på pro bono basis.

På blot 6 år har netværket nået en SUCCESS størrelse på 30 netværksgrupper og 10.000 medlemmer – og drives af godt 100 medlemmer på pro bono basis. I en pressemeddelelse den 21 august meddelte Jesper Løvendahl, at det er DABGO’s mission gennem en kerne af Internet-baserede værktøjer samt fysiske aktiviteter og arrangementer, at skabe muligheder for danskere i udlandet ved at styrke deres – og dermed Danmarks – netværk og relationer international OG DABGOs stiftere er indstillet på at stille DABGO til rådighed – eller helt/delvist overgive netværket til den danske stat for at et sådanne projekt kan få den bedste og mest optimale start.

Læs endvidere DANMARKS UBENYTTET GLOBALE FORSPRING.

Mere information om DABGO fra deres hjemmeside www.dagbo.net:

Hvorfor DABGO? Missionen…

…er gennem en kerne af Internet-baserede værktøjer samt fysiske aktiviteter og arrangementer, at skabe muligheder for danskere ved at styrke deres – og dermed Danmarks – netværk og relationer internationalt. Herunder at engagere medlemmerne i at netværke mere effektivt, støtte op omkring lokale danske initiativer, skabe større præference for at handle dansk og ikke mindst gøre danskere i udlandet til gode ambassadører for Danmark som et godt sted at gøre forretning og investeringer.

Vision…

…er at være aktive og synlige i minimum de 20 vigtigste danske eksportmarkeder og derigennem aktivt bidrage til det bedst mulige fundament for dansk international handel/eksport, forbedring af danske forretningsfolks internationale karrieremuligheder og øgede internationale investeringer i Danmark.

DABGO skal være “stedet”, hvor seriøse danske erhvervsaktive i udlandet (og i Danmark med relevant udlandserfaring) er synlige – i et dansk internationalt kompetence- og erfaringsunivers.

Medlemmerne

75% af medlemmerne er ledere, executives eller virksomhedsindehavere. Alle er erhvervsaktive danskere, hvoraf langt størstedelen er udeboende, og en mindre del er hjemvendte med minimum to års udlandsophold bag sig.

Virksomhederne

Virksomheder i absolut alle størrelser, brancher og geografier er repræsenteret af medlemmerne.

Som eksempler kan nævnes Royal Scandinavia, Nokia, Danfoss, TDC, Microsoft, Ericsson, Sunrise, Grundfos, Vaekstfonden, ECCO, Triumph, Hugo Boss, Roche, LEGO, Nike, Carlsberg, IBM, Ebay, Bang & Olufsen, World Economic Forum, Arla, Chiminova, Morgan Stanley, Electrolux, Chicago Tribune, Young & Rubicam, DACC, Danish Ministry of Foreign Affairs, Oticon, Credit Suisse, Computer Associates, Novo Nordisk, Yahoo, Nordea, Jyske Bank, Nycomed, Cisco, MTV, Google, Degussa, Novozymes. Listen er uendelig lang…

Geografisk Dækning

Netværket dækker alle (beboede) kontinenter. Kortet på forsiden giver et overblik over lokale netværksgrupper og fysiske arrangementer – samt hvor det er muligt at låne en arbejdsplads.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *