Danmark-Amerika Fondets 100-års jubilæum

DanmarkAmerikaFondet

Danmark-Amerika Fondet blev stiftet i 1914 som et privat fond med det formål at fremme det kulturelle og praktiske samarbejde mellem Danmark og USA. Flere af dansk industris grundlæggere var involverede, og kongehuset var tidligt repræsenteret som protektor for Fondet, hvilket er fortsat til i dag. Danmark-Amerika Fondet tilbyder legater og vejledning til danskere og amerikanere interesserede i studier på universitetsniveau, praktik som del af deres uddannelse og vejledning om Danmark og USA. Fondet har medvirket til at sende omkring 19.000 unge danskere på uddannelse i USA

Penge til de årlige legater sikres gennem private donationer til Fondet. Historisk og konkret er der tætte forbindelser til mange sider af det danske samfund og dansk erhvervsliv.

Legatmodtagere og praktikanter fra Danmark-Amerika Fondet nyder stor respekt og indtager ofte vigtige stillinger i det danske samfund.

H.M. Dronningen er til stede ved Danmark-Amerika Fondets 100-års jubilæum på Rosenborg Slot i København den 6. maj.

www.wemakeithappen.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *